Meldcode Kindermishandeling

Training Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

In het kader van de week tegen kindermishandeling was ik gisteren bij een training voor het hanteren van de meldcode bij kindermishandeling. Een praktische en doelgerichte training, waarbij zeer actuele voorbeelden voorbij kwamen uit het hele land. Situaties waarbij  een compleet netwerk ter plekke ontstond en direct in actie kwam. Situaties waarbij er volledig in het belang van de kinderen gehandeld werd, met de nodige nazorg voor elkaar en situaties waar nog wel wat aan te doen valt.

Vals beschuldigen

Het eerste wat me opviel was dat er een gezamenlijke belemmerende gedachte was, dat we mogelijk iemand ten onrechte beschuldigen. Die gedachte werd meteen uit de wereld geholpen, want onze taak is namelijk signaleren, informatie te verzamelen met collega’s en het horen van de ouders of zij iets herkennen.

Samen bepaal je hoe zorgelijk de signalen zijn, wat je altijd kan checken bij Veilig Thuis. Dit is dan nog geen melding. Je staat dus niet alleen. Probeer ook je eerste signalen direct te polsen bij ouders, dat helpt je bij je beeldvorming en het houdt het transparant voor alle partijen. Hierdoor komen straks niet alle zorgen en signalen in 1x bij de ouder terecht.

Dit is onze plicht als PM-er, als omstander, als professional. We hebben geen meldPLICHT, maar wel een meldRECHT. In overleg met je collega’s en Veilig Thuis wordt er besloten of er hulp geboden of dat er een melding gedaan kan worden. Dit doe je dus nooit alleen. Na het melden bij Veilig Thuis word er door hun een onderzoek gestart om te kijken wat er exact aan de hand is en wat er gedaan kan worden.

 

Signaleren

Dus het gaat het niet meteen om een melding of daarmee een “beschuldiging.
Wij brengen signalen in kaart, samen en bundelen deze eerst.
Met ouders gaan we in gesprek om te kijken of ze de situatie herkennen en wat we er mee kunnen doen.
Misschien hebben de ouders onze hulp nodig en wat kunnen we dan voor elkaar betekenen.

Tip: Hou het feitelijk en beschrijf wat er gebeurt in gedrag, wanneer, hoe vaak, met wie etc.

Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Dit is vreselijk voor iedereen die er direct of indirect mee te maken heeft.
Het roept bij veel mensen vaak meteen een emotionele reactie op “Dat gaat mij nooit overkomen. Ze had toch bij hem weg gekund. etc.” Natuurlijk hebben de slachtoffers en daders hier ook nooit bewust voor gekozen. Maar als een patroon eenmaal is ontstaan, kun je er niet zomaar meer uitstappen.
Onmacht, onwil, onkunde en onwetendheid zijn vaak grote oorzaken, waardoor iemand overgaat tot de mishandeling.

Om dit te doorbreken is de omgeving nodig, dus sluit je ogen niet langer en grijp in.

Maak het verschil

OEN

Probeer daarom een open-mind te houden en op basis van de verzamelde feiten het gesprek in te gaan.
Open, Eerlijk en Nieuwsgierig: stel openvragen en betrek de ouders erbij.
Hoe vind je dit? Hoe beleef je dit?
Hou het welzijn van het kind als doel van het gesprek, want daar gaat het ons immers om.
Dit gesprek doe je altijd met iemand samen! Liefst een leidinggevende of een aandachtsfunctionaris.

Eye-opener

Kortom een ontzettend leerzame training en absoluut een eye-opener!
Mishandeling is er gebeurt niet voor niets, er zit een verhaal achter.
Er is altijd iets wat je kan doen en nee, je beschuldigt dus niet!! Wij signaleren!

Hulp

Natuurlijk zeg ik niet dat dit het allemaal makkelijker maakt en dat door deze stappen het probleem in 1x opgelost wordt, want dat is echt niet zo. Maar je doorbreekt wel een patroon voor het kind en het vraagt om lef en moed om een stap te maken.

 

Dus… Maak je je zorgen om een kind of gezin?
Vind je het lastig om nu tot actie over te gaan?
Heb je extra steun nodig?
Heb je een onpartijdig oor nodig?

Dan kan ik je helpen met de eerste stappen te zetten, om ieder geval te beginnen

Maak het verschil

 

Geef een reactie