Privacyverklaring Coach Jessy

Privacyverklaring Coach Jessy

Coach Jessy, gevestigd aan de Zeverijnstraat 37 te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.coachjessy.nl

jessy@coachjessy.nl

Zeverijnstraat 37 1216 GJ Hilversum

Welke persoonsgegevens gebruik ik en waarvoor?

Ik gebruik je persoonsgegevens bij Coach Jessy, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam kind en ouder
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Onderstaande gegevens gebruik ik alleen voor de duur van een traject, daarna worden deze verwijderd.

 • Geboortedatum
 • Hulpvraag
 • Indien gewenst verslaglegging van de sessies via mail

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Onderhouden van contact
 • Facturering
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief indien gewenst
 • Opstellen van overeenkomsten bij grotere opdrachten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Zij komen in principe altijd met toestemming van hun ouders bij mij terecht. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jessy@coachjessy.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden ze verwijderd.

Voor persoonsgegevens ivm jouw betalingen, hanteer ik een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij verstrekt hebt, kan ik aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.

 • Mailchimp
 • Nesotrada
 • Google Analytics

Met deze partijen heb ik een bewerkingsovereenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken die nodig zijn om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Coach Jessy geeft nooit informatie door aan partijen waar ik geen  bewerkingsovereenkomst mee afgesloten heb.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Coach Jessy gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, via Google Analytics. Ik heb een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics en de functie “gegevens delen” uitgezet.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens én heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om dit gemakkelijker te maken voor jou en mij, heb ik er voor gekozen om gewenste verslaglegging via de mail te doen. Op deze manier ontvang je, als je hier om gevraagd hebt, een kort verslag van onze sessie. Na ons traject verwijder ik onze mailwisseling en heb jij je eigen gegevens in eigen beheer.

Natuurlijk mag je altijd een mail sturen en je vragen over jouw gegevens stellen via jessy@coachjessy.nl

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens buiten de EU

Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

MailChimp en Google zijn beide gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Zowel MailChimp als Google zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

Coach Jessy heeft met MailChimp en met Google Analytics een bewerkingsovereenkomst afgesloten en bij Google Analytics de functie “gegevens delen” uitgezet.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Coach Jessy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn administratie is volledig digitaal. Bereikbaar via mijn apparatuur zoals mijn telefoon en computer en daar beveiligd met verschillende inlogcodes. Ik ben de enige die mijn apparatuur gebruikt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jessy@coachjessy.nl